Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nơi trốn tránh, nơi ẩn náu; nơi nương náu
  seek refuge from the storm
  tìm nơi ẩn náu tránh cơn bão
  for herpoetry is a refuge from the world
  đối với chị ta, thơ ca là ẩn tránh chuyện trần gian
  như traffic island

  * Các từ tương tự:
  refugee, refugence, refugency