Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tức tối; bực bội
  tôi cảm thấy cay đắng vì lời phê bình của anh
  does she resent my being here?
  cô ta có tức tối về sự có mặt của tôi ở đây không?

  * Các từ tương tự:
  resentful, resentfully, resentfulness, resentment