Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điệp khúc
  will you all join in singing the refrain, please?
  các bạn có muốn ta cùng nhau hát điệp khúc không?
  (nghĩa bóng) vẫn cái điệp khúc tiếng ngáy quen thuộc của chồng chị ta
  Động từ
  kìm lại, cố nhịn
  refrain from comment
  cố kìm mình không bình luận
  refrain from weeping
  cố nhịn khóc
  let's hope they will refrain
  ta hãy hy vọng là chúng ta sẽ kìm được mình (không gây ra hành động gì thù địch…)