Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rung (tiếng nói, tiếng nhạc)
  với giọng rung rung
  nói với giọng rung; hát với giọng rung
  Danh từ
  (thường số ít) tiếng rung; giọng rung
  you could hear the quaver in her voice
  anh có thể nghe tiếng rung trong giọng nói của cô ta
  (nhạc) (Mỹ eight note) nốt móc

  * Các từ tương tự:
  quavering, quavery