Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rung rinh, chập chờn (ngọn lửa); rung rung (giọng nói)
  (quân sự) nao núng, núng thế
  (nghĩa bóng) lung lay, do dự, lưỡng lự; dao động

  * Các từ tương tự:
  waveringly