Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có đặc quyền
  một chính sách làm cho mọi người có thể học tới đại học chứ không phải chỉ riêng một số ít có đặc quyền
  (thuộc ngữ) [được] hân hạnh
  we are very privileged to have Senator Dobbs with us this evening
  chúng tôi rất hân hạnh được thượng nghị sĩ Dobbs có mặt với chúng tôi tối nay
  không được tiết lộ; bí mật [theo pháp luật]
  this information is privileged
  thông tin này là bí mật