Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không [nêu] tên; vô danh
  a nameless grave
  nấm mồ vô danh
  a nameless 13 century poet
  một thi sĩ vô danh thế kỷ 13
  ông ta đã nhận được tin từ một nguồn không nêu tên trong chính phủ
  khó tả; khôn tả xiết (vì quá khủng khiếp)
  a nameless longing
  nỗi khao khát khó tả
  the nameless horrors of the prison camp
  những cảnh rùng rợn khôn tả xiết ở các trại giam