Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    khúc quanh ngoằn ngoèo
    cuộc đi dạo lang thang