Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg)
  đẩy nhẹ, hích nhẹ
  đừng có đẩy tôi, nếu không tôi sẽ đánh đổ vật gì đó cho mà xem
  (thường go jogging) chạy bộ (chậm và đều, như là một môn thể dục)
  chiều nào anh ta cũng chạy bộ
  đi lắc lư
  chiếc xe ngựa chạy lắc lư trên con đường gồ ghề
  chạy nước kiệu chậm (ngựa)
  jog somebody's memory
  khơi dậy ký ức của ai
  tấm ảnh này có thể giúp cho anh ta nhớ lại
  jog along (on)
  tiến triển làng nhàng
  đã nhiều năm công việc làm ăn cứ tiến triển làng nhàng thôi
  Danh từ
  sự đẩy nhẹ, sự hích nhẹ
  I gave him a jog to wake him up
  tôi đẩy nhẹ để đánh thức nó
  khơi dậy ký ức của ai
  (thể thao) môn chạy bộ

  * Các từ tương tự:
  jog trot, jogger, jogging, joggle, joggler, jogtrot