Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chạy nhanh bằng những bước nhảy dài; phóng nhanh
  con hổ phóng nhanh vào rừng rậm
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự chạy với những bước nhảy dài