Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illuminate /i'lu:mineit/  

 • Động từ
  chiếu sáng, rọi sáng
  căn buồng có đèn nê-ông rọi sáng
  kết đèn chiếu sáng (nhân một dịp đặc biệt nào đó)
  illuminate a street
  kết đèn chiếu sáng một đường phố
  tô màu rực rỡ (vào một trang sách, theo kiểu trước đây)
  giảng giải
  illuminate a difficult passage in a book
  giảng giải một đoạn khó trong một cuốn sách