Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  màu mỡ, phì nhiêu (đất)
  cho thu hoạch cao (cây ăn quả, vật nuôi)
  đã thụ tinh (trứng)
  phong phú
  have a fertile imagination
  có trí tưởng tượng phong phú