Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enhance /in'hɒ:ns/  /in'hæns/

 • Động từ
  làm tăng, nâng cao
  quần áo ấy cũng chẳng làm tăng dáng vẻ bề ngoài của cô ta được chút nào
  làm tăng danh tiếng của ai

  * Các từ tương tự:
  enhanced keyboard, enhancement, enhancement fet, enhancement mode, enhancement region, enhancement type, enhancer