Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kịch; tuồng
  sự việc kịch tính
  her life was full of drama
  cuộc đời chị ta đầy kịch tính
  make a drama out of something
  làm to chuyện một việc gì đó
  he makes a drama out of a simple visit to the dentist
  chỉ đi khám răng một tí mà nó cũng làm to chuyện

  * Các từ tương tự:
  dramatic, dramatic irony, dramatically, dramatics, dramatis personae, dramatisation, dramatise, dramatist, dramatization