Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dramatic irony /drə,mætik'aiərəni/  

  • sự trớ trêu kịch nghệ (khi khán giả hiểu lời và ý hơn chính diễn viên)