Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diminutive /di'minjʊtiv/  

 • Tính từ
  nhỏ xíu, bé tý
  her diminutive figure
  vóc dáng bé tý của chị ta
  (ngôn ngữ học) giảm nhẹ
  Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  từ giảm nhẹ (như booklet cuốn sách nhỏ)

  * Các từ tương tự:
  diminutively, diminutiveness