Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người hâm mộ; người say mê
  a devotee of sport
  người hâm mộ thể thao
  a devotee of music
  người say mê âm nhạc
  người sùng đạo
  a devotee to Buddhism
  một người sùng đạo Phật