Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bản đồ đi biển, hải đồ
  bản đồ không lưu
  bản đồ; biểu đồ, đồ thị
  a temperature chart
  đồ thị nhiệt độ (của một người)
  a sales chart
  biểu đồ bán hàng (của một cửa hàng)
  the charts
  danh sách các đĩa hát nhạc pop bán chạy nhất hàng tuần
  Động từ
  vẽ biểu đồ
  theo dõi (ghi vào) trên biểu đồ
  các nhà khoa học đang theo dõi kỹ tiến trình của con tàu vũ trụ

  * Các từ tương tự:
  chart recording, charter, charter flight, charter-party, chartered, chartered accountant, charterer, charterhouse, chartermember