Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charter flight /'t∫ɑ:təflait/  

  • chuyến bay thuê