Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khoác lác
  ông ta luôn luôn khoác lác về việc học tập thành công của con ông ở nhà trường
  lấy làm hãnh diện về
  thành phố lấy làm hãnh diện có được một nhà trưng bày nghệ thuật nổi tiếng thế giới
  Danh từ
  lời nói khoác lác
  lời nói khoác lác của hắn khoe là uống được mười panh bia chẳng gây được ấn tượng đối với ai cả
  niềm hãnh diện
  chưa bao giờ nghỉ việc vì ốm là niềm hãnh diện của nó

  * Các từ tương tự:
  boaster, boastful, boastfully, boastfulness, boastfuness