Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đau, sự nhức (đau kéo dài) (thường trong từ ghép)
  nhức đầu
  đau răng
  he has an ache in the chest
  anh ta đau ngực
  Động từ
  đau, nhức
  đầu tôi nhức
  tôi đau nhức khắp người
  it makes my heart ache to see her suffer
  lòng tôi đau nhức khi thấy cô ta đau khổ
  ache for
  khát khao
  anh ta khát khao muốn về nhà

  * Các từ tương tự:
  acheless, achene, achenial