Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rải rác
    villages scattered among the hills
    làng mạc rải rác trên các đồi
    dự báo thời tiết cho biết là hôm nay sẽ có mưa rào rải rác