Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-ll-)
    xua đuổi đi, xua tan
    dispel somebody's fears
    xua tan nỗi sợ hãi của ai