Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sprinkle /'spriŋkl/  

 • Động từ
  rải, rắc, rảy
  sprinkle water on a dusty path; sprinkle a dusty path with water
  rảy nước lên một con đường bụi bặm
  sprinkle pepper on one's food
  rắc hạt tiêu lên thức ăn
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự rải; sự rắc
  a sprinkle of sand
  sự rải cát

  * Các từ tương tự:
  sprinkler, sprinkler system, sprinklered