Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lợn cái, lợn nái
  Động từ
  (sowed; sown hoặc sowed)
  gieo hạt
  sow a field with wheat
  gieo lúa mì lên một cánh đồng
  gieo hạt cải bắp trong chậu
  sow something [in something]: gieo [rắc]
  gieo mối nghi ngờ trong đầu ai
  sow the seeds of hatred
  gieo rắc mầm mống hận thù
  sow one's wild oats
  chơi bời phóng túng
  anh ta chơi bời rất phóng túng khi còn chưa lập gia đình

  * Các từ tương tự:
  sow-bug, sow-thistle, sowback, sowbelly, sowbread, sowcar, sowdrunk, sower, sowing