Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refreshing /ri'fre∫iŋ/  

 • Tính từ
  làm khỏe khoắn, làm tỉnh người
  a refreshing sleep
  giấc ngủ làm khỏe khoắn người lên
  (nghĩa bóng) thích thú (vì hiếm thấy hay mới lạ)
  a new and refreshing approach to a problem
  cách tiếp cận vấn đề một cách mới lạ và thích thú

  * Các từ tương tự:
  refreshingly