Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có khả năng [xảy ra], chắc [hẳn]
  rain is possible but not probable this evening
  tối nay có thể mưa, nhưng không chắc
  Danh từ
  người có nhiều khả năng được chọn (chọn vào một đội bóng…); ứng cử viên có nhiều khả năng trúng cử; người có nhiều khả năng thắng; vật có nhiều khả năng thắng
  he is a probable for the national team
  anh ta là người có nhiều khả năng được chọn vào đội tuyển quốc gia
  the book is a probable for the prize
  cuốn sách ấy có nhiều khả năng được giải thưởng