Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undoubted /ʌn'daʊtid/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  không thể nghi ngờ được; chắc chắn
  an undoubted authority on the subject
  một chuyên gia không còn ai nghi ngờ về chủ đề đó

  * Các từ tương tự:
  undoubtedly