Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vô tình không chú ý tới; sự quên khuấy đi
  many errors are caused by oversight
  nhiều sai lầm là do vô tình không chú ý tới
  điều quên khuấy đi
  do quên khuấy đi, thư của anh chưa được trả lời