Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chàng trai, cậu bé
  the town's changed a lot since I was a lad
  thành phố đã thay đổi nhiều từ thời tôi còn là một cậu bé
  (khẩu ngữ) thằng, thằng cha
  mấy thằng ở cơ quan đã gửi cho anh chiếc thiếp mời
  (Anh, khẩu ngữ) người đàn ông liều lĩnh
  he is quite [a bit ofa lad
  hắn là một người đàn ông hoàn toàn (hơi) liều lĩnh

  * Các từ tương tự:
  ladanum, ladder, ladder company, ladder man, ladder-back, laddie, laddish, lade, laden