Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thằng nhóc, thằng nhãi ranh
    (cách viết khác street-urchin) đứa bé bụi đời
    (cách viết khác sea-urchin) nhím biển