Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hanger-on /hæηgər 'ɒn/  

  • Danh từ
    (số nhiều hangers-on)
    (thường xấu) kẻ theo đóm ăn tàn