Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) con bọt biển
  miếng bọt biển (để tắm)
  (y học) vải thấm; gạc
  (số ít) sự lau chùi; sự cọ rửa (bằng bọt biển)
  she gave the floor a vigorous sponge all over
  chị ta cọ rửa cả sàn nhà bằng miếng bọt biển
  (như sponge-cake) bánh xốp
  would you like some more sponge?
  anh dùng thêm một ít bánh xốp nhé?
  throw up the sponge
  (khẩu ngữ)
  chịu thua
  Động từ
  lau chùi; cọ rửa (bằng bọt biển, bằng gạc…)
  sponge a wound
  dùng gạc lau vết thương
  sponge out a stain in the carpet
  dùng bọt biển lau một vết bẩn trên tấm thảm
  người y tá lau sạch máu trên vết thương
  ăn bám; ăn chực
  sponge a dinner
  ăn chực một bữa cơm
  nó luôn luôn ăn bám người khác

  * Các từ tương tự:
  sponge-bag, sponge-bath, sponge-berry, sponge-cake, sponge-cloth, sponge-cover, sponge-pudding, spongeous, sponger