Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sponge-bag /'spʌndʒbæg/  

  • Danh từ
    (từ Anh)
    túi (thường bằng nhựa) đựng xà phòng, bàn chải răng… (khi đi du lịch)