Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hội hè đình đám
  the royal wedding was an occasion of great festivity
  đám cưới trong hoàng gia là một dịp hội hè đình đám lớn
  festivities
  (số nhiều) lễ
  lễ cưới