Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jollity /'dʒɒləti/  

  • Danh từ
    (cũ)
    sự sung sướng vui vẻ