Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  dearth of something
  sự thiếu, sự khan hiếm (cái gì)
  a dearth of workmen
  sự thiếu nhân công