Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deficiency /di'fi∫nsi/  

 • Danh từ
  (+in, of)
  sự thiếu
  deficiency in vitamins
  sự thiếu vitamin
  deficiency diseases
  (y học) những bệnh do thiếu vitamin
  điểm thiếu sót, điểm kém cỏi
  chị ta không thể giấu nỗi những kém cỏi của mình về phương diện viết văn