Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  ngoài, ngoài ra, trừ ra
  there will be five of us for dinner, besides John
  sẽ có năm chúng tôi ăn cơm, ngoài John ra
  she has no relations besides an aged aunt
  chị không có bà con nào ngoài một bà cô già
  Phó từ
  ngoài ra, cũng
  Peter là con út của tôi, ngoài ra còn có ba cháu nữa