Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xà nhà
  đà ngang của tàu
  đòn cân
  tia sáng, chùm sáng
  vẻ mặt rạng rỡ; nụ cười rạng rỡ
  tín hiệu radio (rađa) cho tàu bè
  broad in the beam
  xem broad
  off [the] beam
  (khẩu ngữ)
  sai
  tính toán của anh sai rồi
  on the beam
  (khẩu ngữ)
  đúng
  Động từ
  chiếu, rọi (mặt trời…)
  (at somebody) tươi cười, rạng rỡ
  kẻ thắng cuộc tươi cười mãn nguyện
  phát đi (tin tức, chương trình…)
  trận chung kết Cúp thế giới được phát sóng tại chỗ từ Anh sang Nhật

  * Các từ tương tự:
  beam angle, beam-ends, beam-ends, beamwidth, beamy