Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều vertices)
  đỉnh
  the vertex of the skull
  đỉnh đầu
  the vertex of an angle
  đỉnh của một góc