Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trả thù, sự báo thù
  seek vengeance for the bombing
  tìm cách trả thù vụ ném bom
  with a vengeance
  (khẩu ngữ) ở mức độ cao hơn mức bình thường hay mức mong đợi; dữ
  the rain came down with a vengeance
  trời mưa dữ lắm, mưa như trút nước