Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẻ tình địch, kẻ cạnh tranh; đối thủ
  a new rival for the title of champion
  một đối thủ mới trong việc giành danh hiệu quán quân
  kẻ tình địch trong tình yêu
  a violinist without a rival
  nghệ sĩ dương cầm xuất chúng (không có đối thủ)
  a rival firm
  một hãng cạnh tranh
  Động từ
  (-ll-, Mỹ cũng -l-)
  bì với, sánh với
  crickê không thể sánh với bóng đá về mặt đem lại hứng thú

  * Các từ tương tự:
  rivalry, rivalship