Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (pried)
  tò mò xoi mói
  tôi không muốn chúng nó tò mò xoi mói công việc của tôi (chõ mũi vào công việc của tôi)
  Động từ
  (pried)
  prise
  pry the lid off a tin
  nạy nắp hộp lên
  pry the tin open
  nạy nắp hộp mở ra
  pry information out of somebody
  (nghĩa bóng)
  buộc ai phải tiết lộ tin tức

  * Các từ tương tự:
  pryer, prying, pryingly