Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lén nhìn, nhìn trộm
  nhìn trộm sổ nhật ký của ai
  cái lén nhìn; cái nhìn trộm
  take a peek at what was hidden in the cupboard
  lén nhìn cái gì giấu trong tủ

  * Các từ tương tự:
  peekaboo