Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tò mò, người tọc mạch