Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provocation /,prɒvə'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự khích, sự khiêu khích, sự khích động
  she loses her temper at (onthe slightest provocation
  hơi bị khích một tí là chị ta nổi nóng
  điều khiêu khích, điều khích động
  nó đánh chị ta sau nhiều lần khiêu khích