Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều mottoes)
  phương châm; khẩu hiệu
  my motto is "live each day as it comes"
  phương châm của tôi là "cuộc sống thế nào chấp nhận thế ấy"
  đề từ (của cuốn sách, một bản nhạc)