Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

momentary /'məʊməntri/  /'məʊmən'teri/

  • Tính từ
    [trong] chốc lát, thoáng qua
    a momentary pause
    sự tạm ngừng chốc lát