Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều lingoes) (khẩu ngữ, đùa hoặc xấu)
  ngoại ngữ
  if you live abroad it helps to know the local lingo
  nếu anh sống ở nước ngoài, biết tiếng địa phương nơi sống thì có ích biết mấy
  biệt ngữ
  đừng có dùng những biệt ngữ kỹ thuật như thế, hãy cố gắng giải thích bằng tiếng Anh dễ hiểu